Учебна 2011/2012 г.

06.09.2011 08:57

Разпределението на смените през новата учебна 2011/2012 г. ще бъде следното:

Първи учебен срок - II -ра смяна

Втори учебен срок - I -ва смяна