Проект

"Мозайка от пъстри фантазии"

 

Европейски проект по Програма „Учене през целия живот“, секторна 
програма „Коменски“, дейност „Многостранни училищни 
партньорства“ с още 6 партньорски начални училища в градовете: 
 
 
 Warminster (Англия)
 Ankara (Турция)
 Daleszyce (Полша)
 Cava de'tirreni (Италия)
 El Llano (Испания)
 Nisipari (Румъния)