ЧП

 

ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 3клас 


ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА


ТЯЛО е всяко нещо, което се среща в природата или е направено от човека.
ТЕЛА ОТ ПРИРОДАТА са скалите, планините, облаците ...
ТЕЛА,НАПРАВЕНИ ОТ ЧОВЕКА са моливът, книгата, телевизорът ...
ВИДОВЕ ТЕЛА :
НЕЖИВИ ТЕЛА са скалите, компютърът, химикалката ...
ЖИВИ ТЕЛА са растенията и животните
ТЕЛАТА са съставени от ВЕЩЕСТВАМАТЕРИАЛИТЕ са ВЕЩЕСТВА,които хората използват в 
строителството,промишлеността и за други цели.Те биват :ИЗКУСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ (пластмасата и стъклото) и ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ (дърво, памук) 

 

ТЕЛАТА имат :
ОБЕМ - големината на мястото, което едно тяло заема
=МАСА - мярка за количеството на веществото в едно тяло
=ФОРМА :
-ТВЪРДИТЕ ТЕЛА има характерна за себе си форма, която не зависи от това,къде се намира тялото.
-ТЕЧНОСТИТЕ приемат формата на съда, в който се намират.
-ГАЗОВЕТЕ изпълват целия обем на съда, в който са затворени, приемат формата му.
ВЕЩЕСТВАТА имат различн свойства:ВКУС,ЦВЯТ,ПРОЗРАЧНОСТ,ТВЪРДОСТ,ЗДРАВИНА,ТОПЛОПРОВО- ДИМОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ,ЕЛАСТИЧНОСТ,КОВКОСТ,РАЗТВОРИМОСТ,ИЗОЛАТОР,МАГНИТНИ И ДРУГИ СВОЙСТВА.

 

ИЗВОД:ТВЪРДИТЕ ТЕЛА ИМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА,МАСА И ОБЕМ.
ТЕЧНОСТИТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА И ОБЕМ, НО НЯМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА.
ГАЗОВЕТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА, НО НЯМАТ СОБСТВЕН ОБЕМ И ФОРМА.

ВЪЗДУХ

ВЪЗДУХЪТ е смес от газове,които нямат цвят,мирис и вкус.Има маса, но няма собствена форма и обем.Поддържа горенето, добър изолатор и е необходим за дишането на организмите.

ВОДА

ВОДАТА е прозрачна течност, която няма вкус и мирис.Има собствен обем и маса, но няма собствена маса.Добър разтворител и е необходима за организмите.Среща се в природата в ТРИ АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ :ТВЪРДО,ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО.ВОДАТА се ИЗПАРЯВА,НАГРЯВА,ОХЛАЖДА, ВТЕЧНЯВА,ЗАМРЪЗВА.Непрекъснатото движение на водата между земята и облаците и преминаването и от едно в друго агрегатно състояние се нарича КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА.

ЖИВИ ОРГАНИЗМИ

Хората, растенията и животните са ЖИВИ ОРГАНИЗМИ.Те се ХРАНЯТ, РАСТАТ, РАЗМНОЖАВАТ.
Трите най-големи групи са:ЖИВОТНИ,РАСТЕНИЯ и ГЪБИ.(Човекът е от групата на животните)
В зависимост от начина на хранене и обработката на храната разглеждаме две основни групи :САМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ - растенията и НЕСАМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ -животните и гъбите.

 

В зависимост от движенията, които извършват също разглеждаме две основни групи :
СВОБОДНО СЕ ПРИДВИЖВАТ ОТ ЕДНО НА ДРУГО МЯСТО -животните и НЕ СЕ ПРИДВИЖВАТ-растенията и гъбите (те могат да движат само свои отделни части,но са прикрепени към почвата или други места с корени,което не позволява самостоятелното придвижването от едно на друго място).
Всеки жив организъм има свой дом в природата, който се нарича СРЕДА НА ЖИВОТ (водна и сухоземна).За да оцеляват, живите организми СЕ ПРИСПОСОБЯВАТ към своята СРЕДА НА ЖИВОТ(окраска,органи и други)

 

ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА показва откъде организмите получават храна.Всяка ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА започва с РАСТЕНИЕ.Растението се нарича ПРОИЗВОДИТЕЛ,защото само произвежда храната си (изсмуква от почвата и само преработва и произвежда храната си).РАСТИТЕЛНОЯДНИТЕ ЖИВОТНИ са първи ПОТРЕБИТЕЛ в ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА, а ХИЩНИЦИТЕ, които се хранят с РАСТИТЕЛНОЯДНИ ЖИВОТНИ са втори ПОТРЕБИТЕЛ.
(трева - зайче - лисица / трева - гъсеница - врабче - орел )

 

РАЗНООБРАЗИЕ В ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
 

ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД НАЧИНА НА ХРАНЕНЕ
РАСТИТЕЛНОЯДНИ ЖИВОТНИ - сърна, елен, зайче, крава, кон, магаре ...
ХИЩНИЦИ - лъв, вълк, хиена, тигър, змия ...
ВСЕЯДНИ ЖИВОТНИ -дива свиня, врана, лешояд ...

 

ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД СРЕДАТА НА ЖИВОТ
ВОДНА - реки, езера, блата, морета, океани (миди,риби,раци,делфини ...)
СУХОЗЕМНА -почвата(червеи,къртица), равнините(пъдпъдък,яребица), планините (орел,дива коза)

 

РАЗНООБРАЗИЕ В РАСТИТЕЛНИЯ СВЯТ
 

ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД СТЪБЛОТО
 

ТРЕВИСТИ -кокиче,детелина,здравец ...
ХРАСТИ - роза,шипка,малина ...
ДЪРВЕТА - дъб,бук,орех,ябълка ...
ДЪРВЕТА СПОРЕД ВИДА НА ЛИСТАТА -
ИГЛОЛИСТНИ - бор,ела ...
ШИРОКОЛИСТНИ - дъб,бук ...

 

ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД СРЕДАТА НА ЖИВОТ

ВОДНА :
ВЪВ ВОДАТА - водорасли, водна лилия ...
ОКОЛО ВОДНИТЕ БАСЕИНИ - тръстика,папур ...

СУХОЗЕМНА :
В РАВНИНИТЕ -треви,цветя,плодове ...
В ГОРИТЕ - дъб,бук ...
ВИСОКО В ПЛАНИНИТЕ - еделвайс,боровинкау планински божур ...

 

ГЪБИ
ЯДЛИВИ - булка гъба, печурка, манатарка ...
ОТРОВНИ - червена мухоморка, зелена мухоморка, дяволска гъба ...
ИЗВОД :БЕРЕТЕ ГЪБИ САМО ПОД НАБЛЮДЕНИЕТО НА НЯКОЙ ВЪЗРАСТЕН, КОЙТО ГИ ПОЗНАВА ДОБРЕ 

 

АЗ И МОЕТО ЗДРАВЕ
 

ОРГАНИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
МОЗЪК - управлява всички органи и цялото тяло
БЕЛИ ДРОБОВЕ - вкарват въздух в тялото
ЧЕРЕН ДРОБ - пречиства кръвта
СЪРЦЕ - осигурява движението на кръвта в тялото
СТОМАХ - събира храната и започва да я смила
ЧЕРВА - хранителните вещества се разтварят и чрез кръвта се разнасят из цялото тяло

 

СКЕЛЕТ И МУСКУЛИ
ЧЕРЕП - предпазва мозъка
ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ - служи за опора на черепа и на други кости и органи
ГРЪДЕН КОШ - предпазва сърцето,дробовете и другите вътрешни органи
КОСТИ НА РЪКАТА - служат за опора и движение
КОСТИ НА КРАКАТА - служат за опора и движение

СКЕЛЕТЪТ СЛУЖИ ЗА ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ НА ТЯЛОТО - СЪСТАВЕН Е ОТ 206 КОСТИ
МУСКУЛИТЕ СА ЗАКРЕПЕНИ КЪМ КОСТИТЕ И ДВИЖАТ ТЯЛОТО - ИМА НАД 600 МУСКУЛА
ЗЪБИТЕ : РЕЗЦИ,КУЧЕШКИ,КЪТНИЦИ - ЧОВЕК ИМА 32 ЗЪБА ПОКРИТИ С ЕМАЙЛ
МОЕТО ЗДРАВЕ : ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕ,ХИГИЕНА НА ДВИЖЕНИЕ,ЛИЧНА ХИГИЕНА