Литература

 

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ЛИТЕРАТУРА В 3 клас

 

ПРИКАЗКИ

Приказки, в които се разказват случки от живота на хората, са битови приказки. В тях няма вълшебства. Героите са или лоши, или добри. В края на битовите приказки винаги побеждава доброто.

 

СТИХОТВОРЕНИЯ

Поетични произведения. Стихотворенията обикновено се пишат в куплети. Всеки куплет има определен брой стихове – най често четири. Пишат се в мерена реч – редуват се ударени и неударени срички в думите. Това носи определен ритъм на стихотворението. В края на всеки стих има рими – ритам – питам, ляга – бяга.

 

ПОВТОРЕНИЕ

В художествените текстове често се среща повторението на едни и същи думи. С него се изразява по-силно авторовото отношение към това, за което се говори. Среща се най-често в народните песни.

 

СРАВНЕНИЕ

Писателите и поетите често сравняват един предмет, лице, картина с други. Сравнението помага на читателя да си представи по-добре описваните предмети, лица, картини. При сравнението се използват думите: като, като че, тъй като, сякаш.

 

НАР. ПЕСНИ

Народните песни са създадени от народните певци. Описват преживявания, случки и събития от живота. Мелодията се ражда заедно с думите. В нар. песни се използват много повторения, постоянни епитети, положителни и отрицателни сравнения, старинни думи. Хората са пеели нар. песни и в делник, и в празник. Няма куплети.

 

БАСНИ

Басните са кратки творби с изводи и поуки накрая, написани в проза или в стихове. Осмиват човешки недостатъци, макар и героите в тях най-често да са животни или растения, а по-рядко – хора. Известни баснописци: гръцки – Езоп, френски – Лафонтен, руски – Крилов, български – Петко Славейков, Стоян Михайловски.

РАЗКАЗ

Малък по обем литературен вид в немерена реч. Героят не се характеризира с много черти. Разкрива се случка от живота на литературния герой.

 

ЕПИТЕТИ

Така се наричат прил. имена в художествената литература. Придават нагледност и образност на текста.